अफसियाको लागि CIAT थेरापी के हो?

परिभाषा CIAT (कन्स्ट्रन्ट-प्रेरित प्रेरित अफेसिया थेरापी) एक उपचारात्मक दृष्टिकोण हो जुन अफेसिया भएका मानिसहरूलाई लक्षित गर्दछ जुन निम्न सिद्धान्तहरूमा आधारित छ: क्षतिपूर्ति रणनीतिहरूको प्रयोगबाट टाढा [...]