बच्चाको इशारामा वयस्क संचारको सिद्धान्त पहिले नै समावेश छ

इशारा एक यस्तो कार्य हो जुन बच्चामा एकदम चाँडो देखिन्छ र पछि मौखिक संचार के हुन्छ भनेर अगाडि जान्छ। सामान्यतया, हामी इशाराहरू डिएक्टिक्समा (विभाजन गर्न सक्दछौं) र [...]

दिमागको "जिम्नास्टिक" का लागि उपयोगी सुझावहरू दोस्रो भाग: लुमोसिटी

न्यूरो-संज्ञानात्मक पुनःस्थापना र कार्यकारी कार्यहरूको प्रशिक्षणको लागि संसाधनहरूको समीक्षा जारी राख्दै, त्यहाँ केही धेरै उपयोगी अनुप्रयोगहरू छन् जुन [...] मा स्थापना गर्न सकिन्छ।