न्यूरो साइकोलोजिकल निदान र भाषण थेरी मूल्यांकन
  • डिस्लेक्सिया, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • ध्यान र hyperactivity / आवेगमा गडबडी (एडीएचडी)
  • प्राथमिक भाषा विकारहरू
  • Plusdotation/ उच्च संज्ञानात्मक क्षमता
न्यूरो साइकोलोजिकल र स्पीच थेरापी उपचार
  • विशेष रोगहरूको लागि उपचारसिक्ने, को विकारattenzione र रोगहरु भाषा
  • को विकार को उपचार परिक्षा
  • को विकार को उपचार Swallow
अभिभावक प्रशिक्षण
  • को पथ अभिभावकको लागि समर्थन बच्चाहरूको व्यवहार समस्याहरूको व्यवस्थापनका लागि
अध्ययन समर्थन

टाइप गर्न सुरु गर्नुहोस् र खोजी गर्न प्रविष्ट थिच्नुहोस्

त्रुटि: सामग्री सुरक्षित छ !!